Niemand denkt graag aan zijn eigen dood. De boodschap is correct, maar het is ook een gemeenplaats die in reclamebladen en op internet wordt gebruikt om mensen aan estate planning te herinneren. Als je deze zin daar tegenkomt, zit er vaak een begrafenisondernemer achter, misschien ook wel een advocaat die gespecialiseerd is in erfrecht. Je slaat de pagina’s om omdat je je nu geen zorgen wilt maken over je eigen dood, en deze mensen willen nog steeds geld. Een andere keer. Misschien morgen.
Overigens staat in dit artikel slechts summiere informatie, meer kun je vinden op erfrechtonline.nl.

Er is een trucje dat je kunt gebruiken om het onderwerp een beetje terzijde te benaderen: je bekijkt de zaak van een afstand alsof het over iemand anders gaat, leest er een beetje over en denkt misschien aan een erfelijk drama dat je bent over te praten gehoord. Over die meneer Schulte uit Oost-Westfalen bijvoorbeeld, die toen hij bijna zestig was uit schaamte het touw pakte omdat iedereen in het dorp wist dat hij minder had geërfd dan zijn broer. Men merkt op: testamenten kunnen wijs zijn, maar ze kunnen ook veel doen. Op de volgende pagina’s staat een korte introductie.

Rechtsopvolging: het geld moet in de familie blijven Degenen die het burgerlijke gezinsmodel enigszins harmonieus naleven, hoeven niet per se hun landgoed te regelen. De wet zorgt ervoor dat de nabestaanden erven

Bent u getrouwd en heeft u kinderen?

Dan zorgt de erfopvolging er automatisch voor dat de nalatenschap eerlijk wordt verdeeld onder de erfgenamen, ook als u geen testament heeft opgemaakt. In ieder geval, zoals de wetgever zich ooit voorstelde ten tijde van keizer Wilhelm II, toen moeder of vader vaak wat vroeg in de kist sprongen en de nabestaanden moesten toekijken hoe ze met elkaar omgingen.

Het basisprincipe is simpel: het geld moet in de familie blijven. Hiermee worden naast het erfrecht van de echtgenoot ook de bloedverwanten bedoeld. Natuurlijk erven ook geadopteerde en (intussen) buitenechtelijke kinderen – maar geen stiefkinderen die geen familie zijn van de erflater.

Wie krijgt iets?

Trouw aan het principe van onze kop, een ongehuwd, kinderloos persoon erft zijn ouders op het moment van overlijden, zijn ongehuwde partner gaat met lege handen weg. Als de overledene kinderen heeft, erven ze die alleen en verdelen ze de nalatenschap naar hoofden. In dit geval krijgen de ouders niets omdat de nakomelingen voorrang hebben. Als een van de kinderen van de erflater al is overleden, gaat zijn deel terug naar zijn kind; bij kinderloosheid komt het toe aan de broers en zussen.

Echtgenoten

Het bedrag van de erfenis van de langstlevende echtgenoot naast de kinderen hangt af van het vermogensstelsel van het huwelijk. Tenzij er bij het huwelijk overeenstemming is bereikt, is het huwelijk een gemeenschap van winsten waarbij de langstlevende echtgenoot de helft van de nalatenschap en de inboedel erft, en de andere helft wordt gedeeld door de kinderen volgens hun hoofden. Als er een scheiding van goederen is overeengekomen, is de langstlevende echtgenoot over het algemeen slechter af – hier worden de aandelen naar hoofd verdeeld.

Gescheiden

Met de echtscheiding vervalt het erfrecht van de echtgenoot. Als de echtscheidingsprocedure nog loopt, kan de persoon die het verzoek heeft ingediend na het einde van het jaar van scheiding ook in alle rust overlijden – de ex-partner krijgt niets.

Hoe erfen?